Stenläggning, Bromma

Parkeringsplats, stengångar och ny entré.