Sammanfattning 2015/2016

Under åren har vi genomfört ett antal projekt i varierande storlek och typ.

 • Murad tillbyggnad i Sigtuna om 90 kvm fördelat på tre plan.
 • Gjutan platta, murad källare samt gjutet mellanbjälklag med en byggyta om 185 kvm.
 • Tillbyggd övervåning i trä på industrifastight om 120 kvm inredd till kontorslokal.
 • Utgrävning av källare samt nygbyggnation av exklusivt badrum för privatperson i Bromma, för övrigt samma kund där övervångning och kök renoverades tidigare.
 • Stenläggning med murar och trappa hos samma kund i Bromma.
 •  Fönsterbyte på privat fastighet i Täby hos en återkommande kund.
 • Två st toalett/dusch rums renoveringar i Täby, det ena hos stamkund och det andra hos hennes granne.
 • Stenläggning samt naturstensmur på Ekerö.
 • 7 st köksmonteringar som UE vid större stammrenovering.
 • Ytterliggare ett dräneringsprojekt i Spånga, där återställningen av mark återstår till våren.
 • Etablerat kontakt med tillverkare av reningsverk för framtida sammarbete, arbetet med dokumentation är i full gång.
 • Byggt upp ett lager med vägg och golvplattor av marmor samt Granittrappblock och mursten i granit.
 • Maskinparken har uppdaterats med grävmaskin, lastmaskin och lastbil.